background-hotel-jonufra-view
Offer
 • Detaje

  # Nr Dhomes Lloji Kapaciteti Kapac. Max
  (me krevate shtese)
  Detaje Facilitete dhe Orendi
  #1 Nr Dhomes Dhoma 1 Lloji Vilat Kapaciteti 4 Kapac. Max
  (me krevate shtese)
  5
  Detaje - Pamje nga Deti
  - Kati i pare
  Facilitete dhe Orendi Internet WirelessTelevizorKondicionerTharese FlokeshVarese RrobashShezlona plazhiParkim FalasFrigoriferKuzhinaKasaforteMengjezi Perfshire
  #2 Nr Dhomes Dhoma 2 Lloji Vilat Kapaciteti 4 Kapac. Max
  (me krevate shtese)
  5
  Detaje - Pamje nga Deti
  - Kati i pare
  Facilitete dhe Orendi Internet WirelessTelevizorKondicionerTharese FlokeshVarese RrobashShezlona plazhiParkim FalasFrigoriferKuzhinaKasaforteMengjezi Perfshire
  #3 Nr Dhomes Dhoma 3 Lloji Vilat Kapaciteti 4 Kapac. Max
  (me krevate shtese)
  5
  Detaje - Pamje nga Deti
  - Kati i pare
  Facilitete dhe Orendi Internet WirelessTelevizorKondicionerTharese FlokeshVarese RrobashShezlona plazhiParkim FalasFrigoriferKuzhinaKasaforteMengjezi Perfshire
  #4 Nr Dhomes Dhoma 4 Lloji Vilat Kapaciteti 4 Kapac. Max
  (me krevate shtese)
  5
  Detaje - Pamje nga Deti
  - Kati i dyte
  Facilitete dhe Orendi Internet WirelessTelevizorKondicionerTharese FlokeshVarese RrobashShezlona plazhiParkim FalasFrigoriferKasaforteMengjezi Perfshire
  #5 Nr Dhomes Dhoma 5 Lloji Vilat Kapaciteti 4 Kapac. Max
  (me krevate shtese)
  5
  Detaje - Pamje nga Deti
  - Kati i dyte
  Facilitete dhe Orendi Internet WirelessTelevizorKondicionerTharese FlokeshVarese RrobashShezlona plazhiParkim FalasFrigoriferKasaforteMengjezi Perfshire
  #6 Nr Dhomes Dhoma 6 Lloji Vilat Kapaciteti 4 Kapac. Max
  (me krevate shtese)
  5
  Detaje - Pamje nga Deti
  - Kati i dyte
  Facilitete dhe Orendi Internet WirelessTelevizorKondicionerTharese FlokeshVarese RrobashShezlona plazhiParkim FalasFrigoriferKasaforteMengjezi Perfshire
  #7 Nr Dhomes Dhoma 7 Lloji Vilat Kapaciteti 4 Kapac. Max
  (me krevate shtese)
  5
  Detaje - Kati i trete
  - Pamje nga Deti
  Facilitete dhe Orendi Internet WirelessTelevizorKondicionerTharese FlokeshVarese RrobashShezlona plazhiParkim FalasFrigoriferKasaforteMengjezi Perfshire
  #8 Nr Dhomes Dhoma 8 Lloji Vilat Kapaciteti 4 Kapac. Max
  (me krevate shtese)
  5
  Detaje - Kati i trete
  - Pamje nga Deti
  Facilitete dhe Orendi Internet WirelessTelevizorKondicionerTharese FlokeshVarese RrobashShezlona plazhiParkim FalasFrigoriferKasaforteMengjezi Perfshire
  #9 Nr Dhomes Dhoma 9 Lloji Vilat Kapaciteti 4 Kapac. Max
  (me krevate shtese)
  5
  Detaje - Kati i trete
  - Pamje nga Deti
  Facilitete dhe Orendi Internet WirelessTelevizorKondicionerTharese FlokeshVarese RrobashShezlona plazhiParkim FalasFrigoriferKasaforteMengjezi Perfshire
  #10 Nr Dhomes Dhoma 101 Lloji Suite Kapaciteti 4 Kapac. Max
  (me krevate shtese)
  5
  Detaje - Pamje Pjeserisht nga Deti
  - Kati i pare
  Facilitete dhe Orendi Internet WirelessTelevizorKondicionerTharese FlokeshVarese RrobashShezlona plazhiParkim FalasFrigoriferKuzhinaKasaforteMengjezi Perfshire
  #11 Nr Dhomes Dhoma 102 Lloji Suite Kapaciteti 5 Kapac. Max
  (me krevate shtese)
  6
  Detaje - Pamje Pjeserisht nga Deti
  - Kati i pare
  Facilitete dhe Orendi Internet WirelessTelevizorKondicionerTharese FlokeshVarese RrobashShezlona plazhiParkim FalasFrigoriferKasaforteMengjezi Perfshire
  #12 Nr Dhomes Dhoma 103 Lloji Suite Kapaciteti 4 Kapac. Max
  (me krevate shtese)
  5
  Detaje - Pamje Pjeserisht nga Deti
  - Kati i pare
  Facilitete dhe Orendi Internet WirelessTelevizorKondicionerTharese FlokeshVarese RrobashShezlona plazhiParkim FalasFrigoriferKasaforteMengjezi Perfshire
  #13 Nr Dhomes Dhoma 104 Lloji Suite Kapaciteti 5 Kapac. Max
  (me krevate shtese)
  6
  Detaje - Pamje Pjeserisht nga Deti
  - Kati i pare
  Facilitete dhe Orendi Internet WirelessTelevizorKondicionerTharese FlokeshVarese RrobashShezlona plazhiParkim FalasFrigoriferKasaforteMengjezi Perfshire
  #14 Nr Dhomes Dhoma 105 Lloji Suite Kapaciteti 4 Kapac. Max
  (me krevate shtese)
  5
  Detaje - Pamje nga Mali
  - Kati i pare
  Facilitete dhe Orendi Internet WirelessTelevizorKondicionerTharese FlokeshVarese RrobashShezlona plazhiParkim FalasFrigoriferKasaforteMengjezi Perfshire
  #15 Nr Dhomes Dhoma 106 Lloji Suite Kapaciteti 4 Kapac. Max
  (me krevate shtese)
  ---
  Detaje - Pamje nga Mali
  - Kati i pare
  Facilitete dhe Orendi Internet WirelessTelevizorKondicionerTharese FlokeshVarese RrobashShezlona plazhiParkim FalasFrigoriferKasaforteMengjezi Perfshire
  #16 Nr Dhomes Dhoma 107 Lloji Suite Kapaciteti 5 Kapac. Max
  (me krevate shtese)
  6
  Detaje - Kati i pare
  Facilitete dhe Orendi Internet WirelessTelevizorKondicionerTharese FlokeshVarese RrobashShezlona plazhiParkim FalasFrigoriferKuzhinaKasaforteMengjezi Perfshire
  #17 Nr Dhomes Dhoma 201 Lloji Suite Kapaciteti 4 Kapac. Max
  (me krevate shtese)
  5
  Detaje - Pamje Pjeserisht nga Deti
  - Kati i dyte
  Facilitete dhe Orendi Internet WirelessTelevizorKondicionerTharese FlokeshVarese RrobashShezlona plazhiParkim FalasFrigoriferKuzhinaKasaforteMengjezi Perfshire
  #18 Nr Dhomes Dhoma 202 Lloji Suite Kapaciteti 5 Kapac. Max
  (me krevate shtese)
  6
  Detaje - Pamje Pjeserisht nga Deti
  - Kati i dyte
  Facilitete dhe Orendi Internet WirelessTelevizorKondicionerTharese FlokeshVarese RrobashShezlona plazhiParkim FalasFrigoriferKasaforteMengjezi Perfshire
  #19 Nr Dhomes Dhoma 203 Lloji Suite Kapaciteti 5 Kapac. Max
  (me krevate shtese)
  6
  Detaje - Pamje Pjeserisht nga Deti
  - Kati i dyte
  Facilitete dhe Orendi Internet WirelessTelevizorKondicionerTharese FlokeshVarese RrobashShezlona plazhiParkim FalasFrigoriferKasaforteMengjezi Perfshire
  #20 Nr Dhomes Dhoma 204 Lloji Suite Kapaciteti 5 Kapac. Max
  (me krevate shtese)
  6
  Detaje - Pamje Pjeserisht nga Deti
  - Kati i dyte
  Facilitete dhe Orendi Internet WirelessTelevizorKondicionerTharese FlokeshVarese RrobashShezlona plazhiParkim FalasFrigoriferKasaforteMengjezi Perfshire
  #21 Nr Dhomes Dhoma 205 Lloji Suite Kapaciteti 4 Kapac. Max
  (me krevate shtese)
  5
  Detaje - Pamje nga Mali
  - Kati i dyte
  Facilitete dhe Orendi Internet WirelessTelevizorKondicionerTharese FlokeshVarese RrobashShezlona plazhiParkim FalasFrigoriferKasaforteMengjezi Perfshire
  #22 Nr Dhomes Dhoma 206 Lloji Suite Kapaciteti 4 Kapac. Max
  (me krevate shtese)
  ---
  Detaje - Pamje nga Mali
  - Kati i dyte
  Facilitete dhe Orendi Internet WirelessTelevizorKondicionerTharese FlokeshVarese RrobashShezlona plazhiParkim FalasFrigoriferKasaforteMengjezi Perfshire
  #23 Nr Dhomes Dhoma 207 Lloji Suite Kapaciteti 6 Kapac. Max
  (me krevate shtese)
  7
  Detaje - Kati i dyte
  Facilitete dhe Orendi Internet WirelessTelevizorKondicionerTharese FlokeshVarese RrobashShezlona plazhiParkim FalasFrigoriferKuzhinaKasaforteMengjezi Perfshire
  #24 Nr Dhomes Dhoma 301 Lloji Suite Kapaciteti 4 Kapac. Max
  (me krevate shtese)
  5
  Detaje - Kati i trete
  - Pamje Pjeserisht nga Deti
  Facilitete dhe Orendi Internet WirelessTelevizorKondicionerTharese FlokeshVarese RrobashShezlona plazhiParkim FalasFrigoriferKuzhinaKasaforteMengjezi Perfshire
  #25 Nr Dhomes Dhoma 302 Lloji Dhome Dyshe Kapaciteti 2 Kapac. Max
  (me krevate shtese)
  ---
  Detaje - Kati i trete
  - Pamje Pjeserisht nga Deti
  Facilitete dhe Orendi Internet WirelessTelevizorKondicionerTharese FlokeshVarese RrobashShezlona plazhiParkim FalasFrigoriferKasaforteMengjezi Perfshire
  #26 Nr Dhomes Dhoma 303 Lloji Dhome Dyshe Kapaciteti 2 Kapac. Max
  (me krevate shtese)
  ---
  Detaje - Kati i trete
  - Pamje Pjeserisht nga Deti
  Facilitete dhe Orendi Internet WirelessTelevizorKondicionerTharese FlokeshVarese RrobashShezlona plazhiParkim FalasFrigoriferKasaforteMengjezi Perfshire
  #27 Nr Dhomes Dhoma 304 Lloji Dhome Dyshe Kapaciteti 2 Kapac. Max
  (me krevate shtese)
  ---
  Detaje - Kati i trete
  - Pamje Pjeserisht nga Deti
  Facilitete dhe Orendi Internet WirelessTelevizorKondicionerTharese FlokeshVarese RrobashShezlona plazhiParkim FalasFrigoriferKasaforteMengjezi Perfshire